back   Kompletná ponuka na: www.kapaaudio.sk - Najsledovanejšia stránka o ozvučovacej technike - reproduktory, reproboxy, ozvučenie, príslušenstvo.

Zadajte hodnoty Reproduktora, pozor na desatinné čísla /desatinná čiarka je bodka/, potom stlačte 2x Vypočítaj.

Program pre výpočet basflexovej ozvučnice. Základné údaje - údaje o reproduktore, Fs - rezonančná frekvencia, Qts - celkový činiteľ akosti, Vas - ekvivalentný objem, Rdc - jednosmerný odpor cievky, nie impedancia, Re - odpor predradenej cievky vo výhybke - ak nepoužijeme a basák je napojený priamo tak = 0, S - plocha nátrubku, pre rúrový S = 3.14*r*r, kde r je polomer rúry, napr. pre rúru s priemerom 10 cm je S= 78,5 cm2, ak použijeme viacero basflexov, plochy sčítame. Vb - vnútorný objem boxu v Litroch, pre kváder=a*b*c, kde a,b,c sú vnútorné rozmery boxu /šírka*výška*hlbka v DECIMETROCH/. Potom podľa výpočtu skrátime rúrový basflexový nátrubok na požadovanú veľkosť.

www.kapaaudio.sk     email: posta@kapaaudio.sk   HOT line:  0903678930

Ak máte niečo zaujímavé čo stojí za zverejnenie, pošlite, miesta je tu dosť.

Kapa audio - reproduktory, reproboxy, ozvučenie, ozvučovanie, príslušenstvo. Cena/ kvalita

 

back   Kompletná ponuka na: www.kapaaudio.sk - Najsledovanejšia stránka o ozvučovacej technike - reproduktory, reproboxy, ozvučenie, príslušenstvo.